Reflektioner angående öppna standarder, API:er och mjukvaror i offentlig sektor

Tack alla som deltog och bidrog väl till kvällens samtal i clubhouse!

Jag tänker på det som Claes Nyberg(C) sa om att kompetensen saknas, det tror jag är helt riktigt, inte bara på politisk nivå utan även på tjänstemanna-nivå i alla nivåer av offentlig sektor.

Agil Task Force

För mer info om Malmö Civic Lab så vill jag lyfta fram avsnitt #235 av podden digitalsamtal

API first & Öppen källkod i offentlig sektor

För att till fullo förstå inlåsningseffekterna vi skapar med dagens upphandlingssystem är denna videosnutt från Digitalist och Public Code en bra översikt (3:47):

Grundregeln för digital utveckling i offentlig sektor:

Public Money — Public Code

Vad kan jag göra?

Okej, jag är med, men hur specar vi detta?

 • JobTech Sweden
 • Malmö Civic Lab

2. Speca följande i alla upphandlingar som rör framtagning av nya mjukvaror som betalas av skattepengar:

 • All kommunikation sker med öppna API:er för icke-känslig eller publik data.
 • All kommunikation sker med federerade öppna API:er för uthämtning av privilegierad data.
 • All i systemet ingående källkod skall publiceras kontinuerligt med git på en publik webbsida. (exempelvis hostad gitlab eller github)
 • Iterera med kontinuerlig driftsättning av värde. Kan du inte driftsätta inom en halvtimme så är du inte tillräckligt agil
 • Små upphandlingar, om du passerat 10 miljoner så stycka elefanten i mindre bitar.
 • Första leveransen inom första månaden.
 • Utgå alltid från användarens behov och djupdyk i problemet.
 • Använd öppna standarder eller bjud in till nya öppna standarder när det går.

Jag börjar tveka, det känns stort. Vad var fördelarna igen?

Deltagande Små aktörer eller andra aktörer får möjlighet att bygga vidare på den existerande mjukvaran när det visar sig att en till funktion behövs eller att lagen ändrats. Vi behöver inte kasta eller acceptera den enda leverantörens villkor.

Inga inlåsningar De stora upphandlingarna ger konsultkoncernerna möjlighet att låsa in köparen till att bara använda just denna konsultkoncern för alla framtida förändringar. Det ger också konsultkoncernen möjlighet att ta ordentliga summor för licenser och expertkonsulter på just deras standardsystem som inte är anpassat för det aktuella problemet.

Delat ägande — När många kommuner vill använda samma system kan de alla dela på utvecklingskostnaderna genom att dela på utvecklingsuppgifterna. En kommun kan betala för säkerhetstestning, en annan kan köpa in en ny modul, en tredje kan betala för tillgänglighetsanpassning och en fjärde kan betala för anpassning till sin speciella inloggningslösning.

Plattformsmöjligheter — Det offentliga får möjligheten att skapa en ny marknad likt en app store med varje nytt system som beställs och därmed skapa rejäl tillväxt för Sverige utan att drastiskt öka belastningen på miljön.

Fortfarande inte övertygad? Kolla in api1st.org och Public Code som fungerar utmärkt i bl.a. Nederländerna.

Goda exempel inom skolsfären

 • Micke Kring, IT-pedagog på Årstaskolan (Poddcasten digitalsamtal avsnitt #214), ett exempel som med en öppen skolplattform hade låtit denna IT-pedagog bygga vidare på ett system som många hade kunnat dra nytta av istället för att lösningarna ska fastna just på Årstaskolan.
 • Peyman Vahedi, Rektor på Ådalskolan i Kramfors som avsatt pengar i budgeten för att existerande digitala verktyg blev ett arbetsmiljöproblem för lärarna som inte får tid att undervisa. Denne visionäre rektor har en gedigen twitternärvaro och beskriver precis de mellanmänskliga problemen som han avser ska lösas genom att lösa arbetsmiljöproblemen med hjälp av bättre IT-verktyg.

Kompetensbristen i offentlig sektor

De kunde fått säga att vi ska problemlösa för att hjälpa sveriges digitalisering. Men detta är gamla medarbetare som nötts ned i lång tid i sveriges offentliga. Peters principle är säkerligen en springande punkt här tillsammans med bristande ansvar och bristande fokus på problemlösning över förvaltning.

Med bristande engagemang är det inte så svårt att förstå att spetskompetensen letar sig till den privata sfären istället för att hjälpa oss att styra Svergie bort från sistaplatsen i OECD’s ranking över digitaliseringsgrad

Kom ihåg! Grundregeln för digital utveckling i offentlig sektor:

Public Money — Public Code

Vad kan jag göra?

Hosting Sundsvall Lounge Hack and working at Bonnier News Tech. My opinions are my own, not my employers. He/him/dad

Hosting Sundsvall Lounge Hack and working at Bonnier News Tech. My opinions are my own, not my employers. He/him/dad